Tradycyjny Kościół dla dzisiejszych katolików

Kościół Starokatolicki
w Rzeczypospolitej Polskiej

Starokatolicyzm

Kościół starokatolicki oznaczał w pierwszej połowie XVIII wieku archidiecezję Utrecht.

Dzisiaj Kościół starokatolicki nie obejmuje jednej denominacji. Wyznanie starokatolickie to liczne Kościoły, które swą eklezjalność opierają na katolickiej zasadzie sukcesji apostolskiej, katolickim wyznaniu wiary i starokatolickiej teologii. W powstaniu Kościoła starokatolickiego można wyróżnić trzy etapy: Pierwszy z nich stanowi liczący już blisko 300 lat historii i tradycji Kościół Utrechcki, który dzięki wiernemu trwaniu przy wierze i ustroju zachodniego Kościoła katolickiego stał się kościołem macierzystym dla powstałych później wspólnot starokatolickich.

Etap drugi stanowią Kościoły powstałe na tle sporów doktrynalnych po 1870 roku, z powodu obaw znacznej części duchowieństwa i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego o zachowanie nienaruszonego depozytu wiary. Kościoły te nie przyjęły nowych uchwał Soboru Watykańskiego I o uniwersalnej jurysdykcji biskupa Rzymu i o jego nieomylności w kwestiach wiary i moralności, ponieważ uchwały te nie mają uzasadnienia w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła pierwszego tysiąclecia. 

W dniu 14 sierpnia 2021 roku, w wigilię uroczystości Zaśnięcia Bogurodzicy, Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w RP otrzymał święcenia biskupie z rąk JE Księdza Arcybiskupa Edwarda Jamesa Forda. Jednocześnie zostało zawarte porozumienie o współpracy i pełnej komunii między Kościołem Starokatolickim w RP a Kościołem w Stanach Zjednoczonych reprezentowanym przez JE ks. abp. Edwarda J. Forda. Bogu niech będą dzięki!

Video

Jesteśmy na YouTube

Aktualności

Najnowsze informacje

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. (Mt 5, 11-12)